Urrets-ZavaIia syndrome with intraocular metallic foreign body: thinking caused by a case report

Kaiming Li, Manhua Xu, Gangjin Kang, Xueyan Deng, Wenguang Fu, Weimin He