October 2018

Foreword 
Special section “Case Reports in Hybrid Operating Theatre”
Calvin Sze Hang Ng
AME Case Reports  
2018,  
2:
45  
News 
A step forward: AME Case Reports is indexed in PubMed/PMC
Silvia L. Zhou
AME Case Reports  
2018,  
2:
44  
Case Report 
Deciduoid type malignant pleural mesothelioma: a case report
Riki Okita, Yuji Nojima, Shinsuke Saisho, Katsuhiko Shimizu, Ryo Shirai, Naoki Kanomata, Mikio Oka, Masao Nakata
AME Case Reports  
2018,  
2:
43