Primary renal lymphoma: a case report and review of the literature

Kai Zhao, Qijie Zhang, Rong Cong, Yamin Wang, Zengjun Wang, Ninghong Song